Arbodienst

Arbodienst

Wetemans Verzuimbeheer is het bezit is van het certificaat ISO-9001:2015 en het certificaat certificatieschema Dienstverlenende Arbodiensten, versie 1. Met deze certificaten zijn wij de enige Arbodienst in Nederweert en nabije omgeving. Conform het certificaat leveren wij een volledig Arbodienstpakket van verzuimbegeleiding door alleen maar gecertificeerde werknemers, stevige en zelfstandige bedrijfsartsen, Risico Inventarisatie & Evaluatie, Periodiek Medische Onderzoeken, keuringen en andere specifieke Arbodienst gerelateerde zaken.

 Specifieke kenmerken van Wetemans Verzuimbeheer BV.

  1. Op onze locatie te Nederweert kunnen wij wekelijks spreekuur verzorgen.
  2. U heef te maken met één aanspreekpunt die uw organisatie én cultuur kent en daarop weet te anticiperen.
  3. We werken op basis van verrichtingen, geen verzuim, geen extra kosten.

Verschil tussen PMO en PAGO

Arbeid en arbeidsomstandigheden kunnen risico’s voor de gezondheid met zich meebrengen. Hierdoor kunnen werknemers een beroepsziekte oplopen. Om dit te voorkomen of te beperken, is de werkgever volgens artikel 18 van de Arbowet verplicht werknemers een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek aan te bieden. Daarnaast heeft de werkgever de mogelijkheid om een breder preventief medisch onderzoek aan te bieden.

Onderzoek naar werkgerelateerde risico’s

Tussen beide gezondheidsonderzoeken zitten een paar belangrijke verschillen:

  • Werkgevers zijn wel verplicht een PAGO aan te bieden, maar voor een PMO geldt geen wettelijke verplichting. Het is aanvullend onderzoek op vrijwillige basis. Voor beide onderzoeken geldt dat de werknemer niet verplicht is ze te ondergaan.
  • Het PAGO is alleen gericht op de werkgerelateerde gezondheidsrisico’s. Voor het PMO wordt ook gekeken naar de algehele lichamelijke en geestelijke gezondheid en de leefgewoonten van de werknemer (roken, alcohol, voeding, bewegen et cetera).
  • Een PAGO behelst alleen onderzoek, terwijl er binnen een PMO ook interventies kunnen plaatsvinden.

Beide onderzoeken kunne door ons in gang gezet worden.

RI&E

De Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) opgemaakt door Wetemans Verzuimbeheer geeft u inzicht in de belangrijkste risico’s binnen uw bedrijf op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn en maakt helder welke maatregelen u kunt nemen om deze risico’s te voorkomen. Oplossingen zijn door ons gericht op duurzaamheid en zeker niet voor de korte termijn.

Consultatie bedrijfsarts

Conform de nieuwe normering heet een arbeidsomstandigheden spreekuur voortaan een consultatie bedrijfsarts spreekuur. U als werknemer kunt hier gebruik van maken om zaken die op arbeidsomstandigheden spelen te bespreken met onze bedrijfsarts. Het consultatie bedrijfsarts spreekuur is vrij toegankelijk. Het enige wat u hiervoor hoeft te doen is contact met ons op te nemen en wij leggen u uit hoe het verder proces verloopt

Rijbewijskeuring

Sinds 2005 moeten houders van het rijbewijs C (vrachtwagenchauffeur) en D (buschauffeur) bij iedere verlenging een medische keuring ondergaan. Bij mensen tot vijfenzeventig jaar moet die keuring worden uitgevoerd door een geregistreerde bedrijfsarts of een arts verbonden aan een gecertificeerde arbodienst. Wetemans Verzuimbeheer BV voert ook voor u deze keuringen uit. Voor het maken van een afspraak neem dan contact op met on secretariaat.