Over ons

Even kort iets over Wetemans Verzuimbeheer

Jarenlange ervaring

Wetemans Verzuimbeheer is een dynamische verzuimbegeleider die door jarenlange ervaring, opleiding en training uitgebreide kennis heeft van het vakgebied “Verzuim Beheer“. De standaard dienstverlening zoals de begeleiding tijdens arbeidsongeschiktheid voor de werknemer en werkgever is vanzelfsprekend voor Wetemans Verzuimbeheer. Wij doen dit door kerndeskundige (bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, psycholoog enz.) in te zetten wanneer het nodig is volgens de Wet verbetering Poortwachter.

Daarbij stellen we u onze verzuimapplicatie ter beschikking waarmee u toegang heeft tot alle dossiers en dat 24 uur per dag 7 dagen in de week. In de verzuimapplicatie zitten alle documenten die nodig zijn voor de begeleiding van de arbeidsongeschikte werknemer. Niet meer zoeken naar documenten zoals plan van aanpak of de 42ste weeks melding. Deze zitten allemaal in onze verzuimapplicatie.

Naast deze dienstverlening gaan wij een stap verder

Daar waar de reguliere Arbo-diensten de specialisatie zoals, dossier analyse, WGA vast / WGA Flex / ZW Flex berekeningen, schadelastberekeningen, uitleg beschikking UWV, niet kunnen leveren staat Wetemans Verzuimbeheer voor u klaar. Wij houden ons goed op de hoogte van de actuele wetgeving en delen deze informatie met u via workshops die we verzorgen voor onze relaties.

Bij problematiek tijdens arbeidsongeschiktheid zullen we samen met u in overleg gaan en komen we snel achter de knelpunten binnen uw organisatie of in het specifieke dossier. Wij kunnen, in een vroeg stadium, voorkomen dat er nog meer schade voor u en uw werknemer in zowel financieel als sociaal opzicht zal ontstaan. Dit doen we door een goede analyse te maken en in goed overleg met u en uw werknemer te bepalen welk beleid gevoerd zal worden, rekening houdend met alle wettelijke aspecten.

Vrijblijvend advies

Om onze dienstverlening aan u op peil te houden en u te voorzien van de actuele informatie zijn we lid van de Nederlandse Vereniging van Case- en CareManagers.

Wilt u meer informatie en de verdere mogelijkheden weten? Neem contact met ons op. Wij verheugen ons op de kennismaking met u.

Mogen wij ons even voorstellen?

HENK WETEMANS

Register Casemanager

Ik heb mijn eerste professionele stappen rondom arbeidsongeschiktheid gezet bij de wisseling van de WAO naar de WIA. Toen de Wet Verbetering Poortwachter in aankomst was heb ik me daarop gefocust. Dit was tijdens mijn loopbaan bij Philips Lighting te Weert. Toen werd al duidelijk dat we niet meer mogen kijken naar wat een werknemer niet meer kan. Maar kijken naar wat de mogelijkheden wél zijn. Dit betekende een compleet andere benadering.  Zo ook voor de bedrijfsartsen en de leidingevende, maar zeker ook voor de werknemers zelf. Vanuit die invalshoek zijn we het verzuimprotocol gaan herschrijven en is de rol van de ” verzuimbegeleider”  volledig terug op de werkvloer gebracht. Daar waar hij hoort te zijn, bij de direct leidinggevende!

Niet alleen al om de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor de werkgever. Maar ook voor de werknemers.  Zij verdienen een correcte maar doch faire begeleiding tijdens hun arbeidsongeschiktheid.  Vanuit Philips ben ik bij een arbodienst gaan werken als casemanager en na het afstuderen van de Register Case en Caremanager (RCCM) opleiding ben ik in 2009 als zelfstandige begonnen met de verzuimbegeleidingsdienst Wetemans Verzuimbeheer.

Mijn specialisatie ligt met name in de schadelast beheersing van arbeidsongeschiktheid. Ik breng in kaart wat nu daadwerkelijk arbeidsongeschiktheid kost en welke gevolgen dit voor werkgever en werknemer heeft.

PEGGY MOMMERS

Casemanager ROV

In 2021 ben ik het team van Wetemans Verzuimbeheer gaan versterken. Ik heb ruim 20 jaar ervaring als HR adviseur met de focus op verzuim bij diverse soorten organisaties in zowel profit als non-profit. In 2016 heb ik de opleiding Regie op Verzuim afgerond. Voor mij is het een uitdaging om bij Wetemans Verzuimbeheer te mogen werken als casemanager voor verschillende organisaties. Iedere organisatie heeft zijn eigen cultuur met mensen met verschillende drijfveren en achtergronden.

De casemanager zie ik als de procesbegeleider van verzuim. Uiteraard is het streven om verzuim te voorkomen. Mocht dat onverhoopt niet lukken dan probeer ik samen met werkgever, werknemer en alle andere betrokkenen het verzuimtraject zo goed mogelijk te begeleiden. Zowel werkgever als werknemer wil ik zo goed mogelijk informeren over de te nemen stappen in de Wet Verbetering Poortwachter. Dit betekent de werknemer informeren op sociaal en financieel gebied en voor de werkgever de schadelast te beperken.

Verzuim zie ik niet als een keuze maar als een situatie die zowel werkgever als werknemer liever anders zouden zien. We zullen aan de slag moeten gaan om dit proces samen zo goed mogelijk vorm te geven. Verzuim heeft betrekking op werknemers en dat vraagt om maatwerk.

Casemanager ROV
Mob: +31 6 81 33 08 70
Tel:   +31 495 712 023

Email:  peggy@wetemansverzuimbeheer.nl

PETRA EIGNER

Casemaneger ROV

Mijn naam is Petra Eigner, verbonden aan Wetemans Verzuimbeheer als ZZP-er. Ik ben ruim 20 jaar werkzaam als Casemanager en haal er nog iedere dag veel energie uit. Na, in loondienst, werkzaam te zijn geweest in een ziekenhuis, bij een zorgverzekeraar en een ARBO dienst heb ik nu 4 jaar geleden de stap genomen om mijn werkzaamheden als ZZP-er uit te gaan voeren.

Dit past goed bij mij, het houdt me scherp. En dat is wat een Casemanager in mijn ogen mag zijn, scherp, adequaat en pro actief. Dit is dan ook wat u van mij mag verwachten. Ik ben een proces bewaker, maar mijn grootste uitdaging is het proberen om de regie in een verzuim dossier te hebben en te houden. Samen op zoek te gaan wat goed is voor een ieder, voor zowel werkgever dan wel werknemer. Wie weet ontmoeten wij elkaar en maken wij nader kennis. Ik verheug me erop in ieder geval.

Casemanager ROV
Mob: +31 6 41 04 18 74
Tel:   +31 495 712 023

Email: petra@wetemansverzuimbeheer.nl

BIANCA VAN DER LINDEN

Administratief Medewerkster

Mijn naam is Bianca van der Linden en ik ben sinds juli 2018 het team van Wetemans Verzuimbeheer komen versterken als Administratief Medewerkster voor 32 uur per week. Ik houd mij voornamelijk bezig met het faciliteren van alles wat nodig is om onze bedrijfsvoering en (Register) Casemanagers zo efficiënt mogelijk te laten functioneren, het zelfstandig inrichten, uitvoeren en controleren van veel uiteenlopende administratieve werkzaamheden.

Mocht ik u ergens mee van dienst kunnen zijn dan hoor ik dat graag. Ik sta u graag te woord!

Administratief Medewerkster
Tel:   +31 495 712 023

Email: bianca@wetemansverzuimbeheer.nl

RIA VAN DE PORT

Casemanager ROV / Casemanager POB

In 2002 ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met de wereld van HR in de breedste zin van het woord. Denk hierbij aan medewerker personeels- en salarisadministratie, coördinator personeels- en salarisadministratie en HR adviseur. Dit alles vanaf 2004 in de (letterlijk) altijd in beweging zijnde wereld van het openbaar vervoer.

De laatste 12 jaar heb ik als HR adviseur gewerkt en daarin alle facetten opgepakt. Dit houdt in dat je in deze functie alle zaken die met een dienstverband van een medewerker te maken hebben tegen komt. Te denken valt aan de werving en selectie van nieuwe medewerkers, opleidingen voor medewerkers, doorgroei naar nieuwe functies, het begeleiden van werknemer en leidinggevende in het kader van verzuim, het adviseren van medewerkers met betrekking tot pensioenmogelijkheden en alles wat zich verder aandient op “personeelszaken”.

In die jaren heb ik ervaren dat verzuim een enorme impact heeft op alle betrokken partijen. De problematiek is soms heftig, de wet- en regelgeving enorm complex en de begeleiding van werknemer en werkgever is dan ook belangrijk om dit proces voor alle partijen goed te laten verlopen.

Voor mij was dit in 2019 de reden de opleiding Casemanager Regie op Verzuim te gaan doen. Deze opleiding bracht mij dat stuk extra kennis waar ik behoefte aan had en welke kennis uiteindelijk nodig is om verzuimbegeleiding op te pakken in totaliteit. Dat wil zeggen alle stappen te begeleiden en volgen om maximale ondersteuning te kunnen leveren. Dat geeft mij persoonlijk heel veel voldoening en heeft mij doen besluiten een complete switch te maken naar de functie van casemanager verzuim. De brede HR ervaring van de voorgaande jaren vormen voor mij in deze functie een heel belangrijke en niet te missen basis en een noodzakelijke aanvulling in het werk als casemanager. Verzuim is uiteindelijk een specifiek en vooral voor alle partijen kwetsbaar onderdeel van een dienstverband.

Omdat mijn nieuwsgierigheid nog niet helemaal tevreden gesteld was, heb ik (na een uitstel van 2 coronajaren) in 2021 de opleiding tot Casemanager Taakdelegatie gevolgd en met goed gevolg afgerond. In deze functie doe ik onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts regelmatig een eerste gesprek met een medewerker die arbeidsongeschikt is. De functies van casemanager verzuim en casemanager taakdelegatie dienen uiteraard strikt gescheiden te blijven in verband met het medisch beroepsgeheim.

Vanaf september 2021 ben ik met veel plezier werkzaam in beide rollen bij Wetemans Verzuimbeheer in een team met leuke en zeer deskundige collega’s.

Casemanager ROV / Casemanager POB
Mob: +31 6 28748499
Tel:   +31 495 712 023

Email:  ria@wetemansverzuimbeheer.nl

DYANA VAN DEN BOSCH

Operationeel Directeur

Na jaren in het buitenland te hebben gewerkt en een management functie te hebben bekleed in het openbaar vervoer, werd het tijd voor de volgende stap in 2022. Met een eerlijke insteek, doortastendheid, besluitvaardigheid, het nakomen van afspraken, de juiste aandacht en goede advisering ben ik een prettige sparringpartner voor onze klanten.

Binnen Wetemans Verzuimbeheer ben ik tevens verantwoordelijk voor een lerende, presterende en zich continu verbeterende organisatie en hou me bezig met de processen, strategische vraagstukken, ontwikkelingen en uiteraard de organisatie(structuur) zelf. Naast mijn werk volg ik ook altijd diverse opleidingen, om me te blijven ontwikkelen, wat ik zeer van belang vind!

Operationeel Directeur
Mob: +31 642538089
Tel: +31 495 712 023

Email:  dyana@wetemansverzuimbeheer.nl