Over ons

Even kort iets over Wetemans Verzuimbeheer

Jarenlange ervaring

Wetemans Verzuimbeheer is een dynamische verzuimbegeleider die door jarenlange ervaring, opleiding en training uitgebreide kennis heeft van het vakgebied “Verzuim Beheer“. De standaard dienstverlening zoals de begeleiding tijdens arbeidsongeschiktheid voor de werknemer en werkgever is vanzelfsprekend voor Wetemans Verzuimbeheer. Wij doen dit door kerndeskundige (bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, psycholoog enz.) in te zetten wanneer het nodig is volgens de Wet verbetering Poortwachter.

Daarbij stellen we u onze verzuimapplicatie ter beschikking waarmee u toegang heeft tot alle dossiers en dat 24 uur per dag 7 dagen in de week. In de verzuimapplicatie zitten alle documenten die nodig zijn voor de begeleiding van de arbeidsongeschikte werknemer. Niet meer zoeken naar het documenten zoals plan van aanpak of de 42ste weeks melding enz. Deze zitten allemaal in onze verzuimapplicatie.

Naast deze dienstverlening gaan wij een stap verder

Daar waar de reguliere Arbo-diensten de specialisatie zoals, dossier analyse, WGA vast / WGA Flex / ZW Fkex berekeningen, schadelastberekeningen, uitleg beschikking UWV enz., niet kunnen leveren staat Wetemans Verzuimbeheer voor u klaar. Wij houden ons goed op de hoogte van de actuele wetgeving en delen deze informatie met u via workshops die we verzorgen voor onze relaties.

Bij problematiek tijdens arbeidsongeschiktheid zullen we samen met u in overleg gaan en komen we snel achter de knelpunten binnen uw organisatie of in het specifieke dossier. Wij kunnen, in een vroeg stadium, voorkomen dat er nog meer schade voor u en uw werknemer in zowel financieel als sociaal opzicht zal ontstaan. Dit doen we door een goede analyse te maken en in goed overleg met u en uw werknemer te bepalen welk beleid gevoerd zal worden, rekening houdend met alle wettelijke aspecten.

Vrijblijvend advies

Om onze dienstverlening aan u op peil te houden en u te voorzien van de actuele informatie zijn we lid van de Nederlandse Vereniging van Case- en CareManagers.

Wilt u meer informatie en de verdere mogelijkheden weten? Neem contact met ons op. Wij verheugen ons op de kennismaking met u.

Mogen wij ons even voorstellen?

HENK WETEMANS

Register Casemanager

Ik heb mijn eerste professionele stappen rondom arbeidsongeschiktheid gezet bij de wisseling van de WAO naar de WIA. Toen de Wet Verbetering Poortwachter in aankomst was heb ik me daarop gefocust. Dit was tijdens mijn loopbaan bij Philips Lighting te Weert. Toen werd al duidelijk dat we niet meer mogen kijken naar wat een werknemer niet meer kan. Maar kijken naar wat de mogelijkheden wél zijn. Dit betekende een compleet andere benadering.  Zo ook voor de bedrijfsartsen en de leidingevende, maar zeker ook voor de werknemers zelf. Vanuit die invalshoek zijn we het verzuimprotocol gaan herschrijven en is de rol van de ” verzuimbegeleider”  volledig terug op de werkvloer gebracht. Daar waar hij hoort te zijn, bij de direct leidinggevende!

Niet alleen al om de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor de werkgever. Maar ook voor de werknemers.  Zij verdienen een correcte maar doch faire begeleiding tijdens hun arbeidsongeschiktheid.  Vanuit Philips ben ik bij een arbodienst gaan werken als casemanager en na het afstuderen van de Register Case en Caremanager (RCCM) opleiding ben ik in 2009 als zelfstandige begonnen met de verzuimbegeleidingsdienst Wetemans Verzuimbeheer.

Mijn specialisatie ligt met name in de schadelast beheersing van arbeidsongeschiktheid. Ik breng in kaart wat nu daadwerkelijk arbeidsongeschiktheid kost en welke gevolgen dit voor werkgever en werknemer heeft.

PEGGY MOMMERS

Register Casemanager

In 2021 ben ik het team van Wetemans Verzuimbeheer gaan versterken. Ik heb ruim 20 jaar ervaring als HR adviseur met de focus op verzuim bij diverse soorten organisaties in zowel profit als non-profit. In 2016 heb ik de opleiding Regie op Verzuim afgerond. Voor mij is het een uitdaging om bij Wetemans Verzuimbeheer te mogen werken als casemanager voor verschillende organisaties. Iedere organisatie heeft zijn eigen cultuur met mensen met verschillende drijfveren en achtergronden.

De casemanager zie ik als de procesbegeleider van verzuim. Uiteraard is het streven om verzuim te voorkomen. Mocht dat onverhoopt niet lukken dan probeer ik samen met werkgever, werknemer en alle andere betrokkenen het verzuimtraject zo goed mogelijk te begeleiden. Zowel werkgever als werknemer wil ik zo goed mogelijk informeren over de te nemen stappen in de Wet Verbetering Poortwachter. Dit betekent de werknemer informeren op sociaal en financieel gebied en voor de werkgever de schadelast te beperken.

Verzuim zie ik niet als een keuze maar als een situatie die zowel werkgever als werknemer liever anders zouden zien. We zullen aan de slag moeten gaan om dit proces samen zo goed mogelijk vorm te geven. Verzuim heeft betrekking op werknemers en dat vraagt om maatwerk.

U kunt mij bereiken via:
peggy@wetemansverzuimbeheer.nl
Telefoonnummer: 06 81 33 08 70

Bianca van der Linden

Administratief Medewerkster

Mijn naam is Bianca van der Linden en ik ben sinds juli 2018 het team van Wetemans Verzuimbeheer komen versterken als Administratief Medewerkster voor 32 uur per week. Ik houd mij voornamelijk bezig met het faciliteren van alles wat nodig is om onze bedrijfsvoering en (Register) Casemanagers zo efficiënt mogelijk te laten functioneren, het zelfstandig inrichten, uitvoeren en controleren van veel uiteenlopende administratieve werkzaamheden.

Mocht ik u ergens mee van dienst kunnen zijn dan kunt u mij bereiken op telefoonnummer 0495 – 712 023 of via mail: bianca@wetemansverzuimbeheer.nl

Ik sta u graag te woord!