Over ons

Even kort iets over Wetemans Verzuimbeheer

Jarenlange ervaring

Wetemans Verzuimbeheer is een dynamische verzuimbegeleider die door jarenlange ervaring, opleiding en training uitgebreide kennis heeft van het vakgebied “Verzuim Beheer“. De standaard dienstverlening zoals de begeleiding tijdens arbeidsongeschiktheid voor de werknemer en werkgever is vanzelfsprekend voor Wetemans Verzuimbeheer. Wij doen dit door kerndeskundige (bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, psycholoog enz.) in te zetten wanneer het nodig is volgens de Wet verbetering Poortwachter.

Daarbij stellen we u onze verzuimapplicatie ter beschikking waarmee u toegang heeft tot alle dossiers en dat 24 uur per dag 7 dagen in de week. In de verzuimapplicatie zitten alle documenten die nodig zijn voor de begeleiding van de arbeidsongeschikte werknemer. Niet meer zoeken naar documenten zoals plan van aanpak of de 42ste weeks melding. Deze zitten allemaal in onze verzuimapplicatie.

Naast deze dienstverlening gaan wij een stap verder

Daar waar de reguliere Arbo-diensten de specialisatie zoals, dossier analyse, WGA vast / WGA Flex / ZW Flex berekeningen, schadelastberekeningen, uitleg beschikking UWV, niet kunnen leveren staat Wetemans Verzuimbeheer voor u klaar. Wij houden ons goed op de hoogte van de actuele wetgeving en delen deze informatie met u via workshops die we verzorgen voor onze relaties.

Bij problematiek tijdens arbeidsongeschiktheid zullen we samen met u in overleg gaan en komen we snel achter de knelpunten binnen uw organisatie of in het specifieke dossier. Wij kunnen, in een vroeg stadium, voorkomen dat er nog meer schade voor u en uw werknemer in zowel financieel als sociaal opzicht zal ontstaan. Dit doen we door een goede analyse te maken en in goed overleg met u en uw werknemer te bepalen welk beleid gevoerd zal worden, rekening houdend met alle wettelijke aspecten.

Vrijblijvend advies

Om onze dienstverlening aan u op peil te houden en u te voorzien van de actuele informatie zijn we lid van de Nederlandse Vereniging van Case- en CareManagers.

Wilt u meer informatie en de verdere mogelijkheden weten? Neem contact met ons op. Wij verheugen ons op de kennismaking met u.