Schadelastbeheersing

Laat een goed beeld schetsen

Zonder een goede analyse kan geen goed beleid opgesteld worden. Wetemans Verzuimbeheer zal een berekening maken van de schadelast die is ontstaan door de arbeidsongeschiktheid in uw organisatie. Door deze berekening krijgt u als werkgever financieel inzichtelijk waar het “lek” binnen uw organisatie zit.

Vanuit deze berekening gaan we samen met u een plan van aanpak opstellen om de schade te beperken en het “lek” structureel te dichten. De gegevens die wij daarvoor nodig hebben zijn bijvoorbeeld: loonkosten, verzuimcijfers, aantal FTE, enzovoorts. Met deze berekening geven we inzichtelijk waar, bijvoorbeeld op welke afdeling of welke vestiging en of zelfs op welke functie, de grootste schade ontstaat door de arbeidsongeschiktheid.

Berekening IVA / WGA

Voorkom grote financiële gevolgen

De directe gevolgen van de arbeidsongeschiktheid zijn al ingrijpend genoeg.
Als er niet goed ingespeeld wordt op de ontstane situatie kan een financieel- en sociaal isolement ontstaan voor uw werknemer. Dit kan, door vroegtijdig in te grijpen, voorkomen worden.

Effectieve oplossing

Naar aanleiding van een individuele berekening en situatiebeschrijving, toegespitst op de situatie van uw werknemer, zijn wij in staat om met uw werknemer een goed plan van aanpak op te stellen. Hierdoor kunnen de financiële en sociale gevolgen maximaal beperkt blijven.

Als voorbeeld ziet u hieronder hoe wij de financiële gevolgen, voor uw werknemer bij een eventuele WGA instroom in kaart brengen.