Verzuimbegeleiding

Algemeen

Wetemans Verzuimbeheer BV is vanaf December 2018 in het bezit van het ‘Certificaat arbodiensten’. Het ‘Certificaat arbodiensten’ wordt dan pas verstrekt als de organisatie voldoet aan verschillende eisen om haar deskundigheid te garanderen. De eisen zijn vastgelegd in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Certificering vindt plaats door DNV-GL. Zij zijn een van de gecertificeerde instelling in Nederland die  door de Raad voor de Accreditatie bevoegd zijn verklaard als certificerende instelling op te treden, op basis van de Regeling Certificering Arbodiensten.

Dossieranalyse

Regelmatig komen we verzuimdossiers tegen die niet volledig zijn opgebouwd. Indien een dossier bijvoorbeeld niet aan de wettelijke eisen voldoet kunt u een loonsanctie opgelegd krijgen door het UWV. Dit moeten én kunnen we samen met u ten alle tijden voorkomen!
Aan de hand van een audit lijst gaan we een analyse maken of uw verzuimdossier Poortwachter / UWV proof is.

Bespaar kosten

Gekeken wordt of de documenten zoals probleemanalyse, plan van aanpak , eerstejaars evaluatie ed. correct zijn ingevuld / opgemaakt. Tevens zal beoordeeld worden of u als werkgever de juiste interventies heeft ingezet. Indien het dossier niet correct is zal door ons een advies gegeven worden wat te doen, om zodoende het dossier te repareren.

Verzuimbeleid

Zoals er spelregels zijn bij sport wedstrijden zijn er ook “spelregels” tijdens arbeidsongeschiktheid. Simpelweg genoemd een verzuimbeleid. Wetemans Verzuimbeheer heeft bij bedrijven, zoals Philips Nederland, een scholengemeenschap in Brabant, een verzuimbeleid opgesteld waarbij per actor de taak en verantwoordelijkheid volledig is uitgeschreven wie, wat, wanneer en hoe doet. Met dit beleid is er geen “afschuiving” meer mogelijk, mits goede opvolging en of audit.